Ball de mantons 2019

Venda d’entrades online
23 de febrer 2019 – Museu del Ferrocarril
Vilanova i la Geltrú


*Els menors d’edat hauran de descarregar i portar l’autorització degudament signada pel pare/mare o tutor/a legal i una fotocopia del DNI del pare/mare o tutor/a legal:  

Descarregar autorització per menors d’edat de 16 i 17 anys