Entrades festa presentació cartell Nowa Reggae 2018

Venda d’entrades online
21 abril 2018 – Museu del Ferrocarril
Vilanova i la Geltrú

*Els menors d’edat hauran de descarregar i portar l’autorització degudament signada pel pare/mare o tutor/a legal i una fotocopia del DNI del pare/mare o tutor/a legal:  

Menors de 16 i 17 anys

Menors que tinguin 15 anys o inferior (acompanyats per mare/pare/tutor/a legal)

Menors que tinguin 15 anys o inferior (acompanyats per un tercer)