2nd Nowa Reggae Festival Workcamp – SCI

11168488_885031051581990_4348751058369343255_n

CAT

Després de la gran experiència d’acollir el nostre primer projecte de voluntariat europeu al Nowa Reggae, tornem a organitzar conjuntament amb SCI Catalunya la segona edició del Nowa Reggae Festival Workcamp.

Qualsevol persona major de 18 pot enviar la sol·licitud per participar en el camp de treball, que tindrà com a feines principals la decoració dels nostres espais i el servei a barres durant el festival, alternant-se amb la resta de voluntaris al festival (perquè a Nowa Reggae tots som voluntaris!).

L’experiencia de l’any passat, totalment enriquidora per les dues parts, li recomanem viure a totes aquelles persones que estiguin interessades en la producció de festivals musicals i vulguin aportar el seu granet de sorra al projecte, convivint amb la resta de membres de l’organització durant tota la setmana.

Si esteu interessats consulteu les dates i requisits aquí.

CAST

Después de la gran experiencia de acoger nuestro primer proyecto de voluntariado europeo al Nowa Reggae, volvemos a organizar conjuntamente con SCI Cataluña la segunda edición del Nowa Reggae Festival Workcamp.

Cualquier persona mayor de 18 puede enviar la solicitud para participar en el campo de trabajo, que tendrá como tareas principales la decoración de nuestros espacios y el servicio a barras durante el festival, alternándose con el resto de voluntarios en el festival (porque en Nowa Reggae todos somos voluntari@s!)

La experiencia del año pasado, totalmente enriquecedora para las dos partes, la recomendamos vivir a todas aquellas personas que estén interesadas en la producción de festivales musicales y quieran aportar su granito de arena al proyecto, conviviendo con el resto de miembros de la organización durante toda la semana.

Si estás interesado consulte las fechas y requisitos aquí.

ENG

After the great experience of our first International Voluntary Project at Nowa Reggae, we are back organizing the second edition of the SCI Nowa Reggae Festival Workcamp.

Anyone over 18 can send the request to participate in volunteering, which will have as main tasks the decoration of our spaces and service bars during the festival, alternating with the other volunteers at the festival (because in the Nowa Reggae we all are volunteers!).

The experience totally enriching for both sides last year, we recommend to all those who are interested in producing music festivals and want to contribute their bit to the project, coexisting with other members of the organization throughout week.

If you are interested see dates and requirements here.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email