Back to top

Entrades

 

AQUEST ANY NO NECESSITES ENTRADA, EL NOWA REGGAE 2022 ÉS GRATUÏT.

 

THIS YEAR YOU DON’T NEED ANY TICKETS, NOWA REGGAE 2022 IS FREE.

 

ESTE AÑO NO NECESITAS ENTRADA, EL NOWA REGGAE 2022 ES GRATUITO.

INFORMACIÓ ENTRADES MENORS D’EDAT

En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.

Els menors entre 16 i 18 anys i en cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.

En ambdos casos el responsable del menor, haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat per part del Festival, que es facilitarà a l’entrada del recinte o que us podeu descarregar directament a continuació:

Cas 1: L’acompanyant és el pare/ mare o tutor legal del menor.

Cas 2: L’acompanyant no és el pare/ mare o tutor legal del menor.

Cas 3: El menor d’edat té entre 16 i 17 anys.