Es presenta oficialment XÀFEC, la xarxa que agrupa quinze festivals d’arreu de catalunya

xafec - xarxa de festivals de música de catalunya

La presentació de la xarxa s’ha realitzat en el marc del 29è Mercat de Música Viva de Vic

L’Associació XÀFEC està integrada inicialment per 15 esdeveniments estesos per tot el territori català: Aphònica (Banyoles), ArteNou (Sant Boi de Llobregat), Cantilafont (Lluçanès), Càntut (Cassà de la Selva), El Tingladu (Vilanova i la Geltrú), Embassa’t (Sabadell), Festival de Jazz de Vic (Vic), Festus (Torelló), Foramuralla (Vic), Ítaca (diverses poblacionsde l’Empordà), MUD (Lleida), Nowa Reggae (Vilanova i la Geltrú), TwinPalmfest (L’Hospitalet de l’Infant), Vida (Vilanova i la Geltrú), i Xtrarradio (Barcelona).

A més, també formen part de l’organització empreses i entitats vinculades al món dels festivals tot i que actualment no tinguin cap projecte en actiu: Bankrobber, Little-e Produccions i Cultura Dispersa.

Aquests esdeveniments donen prioritat a l’interès cultural i a la proximitat, programen propostes de qualitat -en molts casos poc conegudes i arriscades-, i tenen en compte l’entorn i la població on es realitzen. Xàfec, és una associació de festivals que neix amb l’objectiu de crear una xarxa cultural repartida pel territori, amb la intenció de compartir coneixements i problemàtiques, sumar esforços i col·laborar mútuament. L’associació també neix amb una reivindicació clara: una major descentralització de la cultura.

Xàfec suposa el relleu d’A-Petit una plataforma de festivals creada l’any 2012 i ara amb aquest nou impuls té la voluntat d’esdevenir l’interlocutor més representatiu dels festivals a Catalunya dialogant amb les diferents administracions i entitats del sector. A més, des d’avui mateix fa una crida a sumar altres festivals a la xarxa.

Els objectius de l’Associació XÀFEC són:

 1. a) Defensar els interessos dels seus associats i buscar el reconeixement dels festivals com esdeveniments artístics i culturals diferenciats dels concerts de música, tota vegada que l’organització i la producció d’un Festival, així com la seva àmplia i diversificada oferta cultural, d’oci i entreteniment difereix de la promoció i gestió d’un concert o un altre tipus d’actuacions o recitals de música en viu.
 2. b) Configurar un espai comú on promoure i gestionar projectes i iniciatives relacionades amb les activitats pròpies dels organitzadors de festivals, per tal d’assolir un major desenvolupament en el sector cultural.
 3. c) Esdevenir un canal d’interlocució, diàleg i defensa davant les administracions públiques dels interessos del sector dels festivals de música en matèria de consum, de seguretat laboral i qualsevol altra matèria d’interès.
 4. d) Configurar-se com un canal de diàleg i interlocució amb les entitats de gestió de propietat intel·lectual nacionals i estrangeres amb la finalitat de negociar i crear una tarifa per a l’ús de repertori que gestionen de manera específica i diferenciada davant d’altres tipus d’usos i usuaris.
 5. e) Afavorir i vetllar perquè es respectin les normes de la competència lleial entre empreses i iniciatives del sector i el compliment normatiu en matèria de fiscalitat, seguretat social, salut i seguretat, prevenció de riscos laborals, política de consumidors i usuaris i dret de la competència. El compliment s’exigirà, en tot cas, a les empreses associades. (Decàleg de bones pràctiques en procés d’elaboració).
 6. f) Contribuir a la formació del sector mitjançant la gestió d’accions formatives en aquelles àrees que puguin resultar d’interès, organitzant i incentivant l’assistència a seminaris, cursos, conferències i jornades tècniques.
 7. g) Establir serveis propis d’interès comú per a les empreses i entitats associades.
 8. h) Administrar els seus propis recursos, ja siguin pressupostaris o patrimonials i aplicar-los als objectius propis de l’associació.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació XÀFEC realitzarà les accions següents:

 1. a) Qualsevol acció de comunicació i difusió en defensa dels interessos dels seus associats i en general de totes aquelles conduents a reivindicar la singularitat dels festivals com esdeveniment artístic i cultural.
 2. b) Estudiar les possibles millores de la fiscalitat en les activitats empresarials del sector, proposar millores legislatives en matèria de consum, seguretat i salut, i qualssevol altres matèries relacionades amb el sector dels festivals de música.
 3. c) Establir un canal de diàleg amb les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual nacionals amb el propòsit de negociar i establir una tarifa específica per als usos exercits pels festivals de música que responguin a la seva singularitat com esdeveniments artístic-culturals diferenciats dels concerts i recitals de música en viu, seguint, en tot cas, els criteris estipulats en la legislació i jurisprudència relativa a la propietat intel·lectual.
 4. d) Realitzar estudis i avaluacions sobre la situació del sector i el compliment normatiu exigit per als festivals de música d’acord amb els objectius, i, si escau, analitzar i promoure la creació de segells i certificats de qualitat.
 5. e) Organitzar, promoure o informar sobre activitats formatives i programes sobre temes relacionats amb el sector com salut i seguretat en els esdeveniments, fiscalitat, riscos laborals, o qualssevol matèries que resultin d’interès.

 

Contacte XÀFEC: 

Correu electrònic: ass_xafec@gmail.com
Twitter: @xafec_cat
Facebook: https://www.facebook.com/associacioxafec

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email