Els menors de fins a 12 anys inclosos podran entrar al recinte de forma gratuïta acompanyats pel pare, la mare o un tutor legal. Dels 13 als 15 anys pagaran l’entrada però hauran d’anar acompanyats també pels seus pares o tutor legal. En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.

Els menors entre 16 i 18 anys i en cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.

En ambdos casos el responsable del menor, haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat per part del Festival, que es facilitarà a l’entrada del recinte o que us podeu descarregar directament a continuació:

Cas 1: L’acompanyant és el pare/ mare o tutor legal del menor. Descarrega aquí el document
Cas 2: L’acompanyant no és el pare/ mare o tutor legal del menor. Descarrega aquí el document